FAQ - Často kladené otázky

FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020 - aktualizácia + Odpovede PPA k téme Obstarávanie a verejné obstarávanie tovarov a služieb

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve č. 50/PRV/2020

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

oblasť:

  • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
  • Živočíšna výroba

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované
Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

CJ NSRV SR zrealizovala 2.3.2021 online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014 - 2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Správu z daného seminára nájdete na http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2370&start   

CJ NSRV SR zrealizovala 4.3.2021 online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014 - 2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Správu z daného seminára nájdete na  http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2381

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020