FAQ

FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020 - aktualizácia

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve č. 50/PRV/2020

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

oblasť:

  • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
  • Živočíšna výroba

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované
Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020