• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

01 Mar 2017
Oznamujeme vám, že dňa 3. marca 2017 (t. j. v piatok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy...
Čítajte viac...
01 Mar 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na seminár: Podmienky SR na začatie podnikania v poľnohospodárstve Seminár sa uskutoční dňa...
Čítajte viac...
27 Feb 2017
Šanca pre malých regionálnych výrobcov na zviditeľnenie svojich produktov Možnosť dodať potraviny do maloobchodov do okruhu 50 km MPRV pripravuje zoznam lokálnych dodávateľov pre...
Čítajte viac...
24 Feb 2017
PPA zverejňuje informácie pre prijímateľov, žiadateľov i verejnosť nad rámec zákona Opatrenia v rámci programu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti...
Čítajte viac...
24 Feb 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) víta spoluprácu s políciou a NAKA na odhaľovaní korupcie, ktorá priniesla prvé výsledky. Agentúra bude aj naďalej úzko spolupracovať...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020