• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

30 Sep 2016
Národná sieť rozvoja vidieka SR, v spolupráci s Vidieckou platformou a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Vás srdečne pozýva na diskusnú konferenciu Vidiek žije!,...
Čítajte viac...
30 Sep 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár "Spracovanie mlieka a predaj z dvora", ktorý sa uskutoční dňa 14. októbra 2016 v priestoroch Kultúrneho...
Čítajte viac...
30 Sep 2016
PPA zverejnenila dňa 30.9.2016 "Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam" podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011...
Čítajte viac...
28 Sep 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj oznamuje všetkým záujemcom že seminár "Spolupráca verejno-súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín v regióne", ktorý sa mal...
Čítajte viac...
28 Sep 2016
Dodatok č.3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č....
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020