• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

15 Aug 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na 19. Ždanianský jarmok. Podujatie sa bude konať dňa 26. augusta 2017 na Amfiteátri v centre obce Ždaňa.
Čítajte viac...
09 Aug 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne M2 počas konania 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutoční 17. – 20. augusta 2017 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Čítajte viac...
20 Júl 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 07. 2017 v Banskej Bystrici - Hotel Lux (Námestie Slobody 2)
Čítajte viac...
11 Júl 2017
Obec Miklušovce ako člen Národnej siete rozvoja vidieka SR vás srdečne pozýva na VI. ročník Dňa tradícií, ktorý sa bude konať 16. júla 2017 v Miklušovciach.
Čítajte viac...
07 Júl 2017
NSRV SR si dovoľuje informovať prijímateľov finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020 o prebiehajúcom procese prípravy elektronizácie registračných formulárov k podopatreniam...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020