• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

13 Feb 2018
Pozvanie na Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2017
Čítajte viac...
09 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na seminár: „Zamestnanosť ako kritérium úspechu pri projektových podporách v rámci PRV SR 2014 – 2020„
Čítajte viac...
09 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný workshop: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018)
Čítajte viac...
08 Feb 2018
RA NSRV SR pre BB kraj vás pozýva na informačno - vzdelávaciu aktivitu: Seminár pre malých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“
Čítajte viac...
07 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozývajú na informačný workshop: „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020