Aktuálne informácie

Informačné podujatia pre mladých farmárov. Doplnené prezentácie a FAQ!

Dávame Vám do pozornosti informáciu o realizácii informačných konferencií určených mladým farmárom, ktorí podpísali zmluvu o NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020. Z daného dôvodu budú uprednostnení práve títo záujemcovia o konferenciu (počet miest je limitovaný, preto budeme akceptovať jedného zástupcu z organizácie). 

Harmonogram jednotlivých konferencií  a bližšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch.

Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať prostredníctvom zaslania e-mailu na radecka@arvi.sk alebo potvrdením účasti na tel. č. +421 907 983 382 do piatku 13. 10. 2017.

Poprosíme, uviesť Meno a priezvisko, IČO a preferovaný termín a miesto konferencie

Miesta konania:

17. 10. 2017 Nitraagrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik - Výstavná 4, 94901 Nitra  
18. 10. 2017 Banská Bystrica - Hotel DIXON - Švermova ulica 32, 974 04 Banská Bystrica
19. 10. 2017 Vranov nad Topľou - Hotel Patriot - Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020