Aktuálne informácie

Poďakovanie účastníkom Študijnej cesty na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018

Národná sieť rozvoja vidieka SR ďakuje všetkým účastníkom študijnej cesty na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018 v Nemeckom Norimbergu za bezproblémový priebeh a zaujímavé podnety.

Účastníci študijnej cesty mali možnosť navštíviť koreňový inštitút Bio Forschung Austria, medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018 a pivovar Hausbrauerei Altstadthof v Norimbergu. 

Dúfame, že prehliadky s výkladom a návšteva veľtrhu bola prínosná do budúcich pracovných aktivít všetkých účastníkov.

Tešíme sa na podobné aktivity.

Tím NSRV SR

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020