• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

02 Dec 2016
Výklad metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD nájdete v dokumentoch na...
Čítajte viac...
01 Dec 2016
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás srdečne pozýva na seminár, zameraný na regionálne značenie a skúsenosti so zavádzaním regionálnej značky, ktorý sa...
Čítajte viac...
01 Dec 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na seminár na tému „Regionálne značenie produktov v BB kraji v období PRV SR 2014 – 2020“. Aktivita je...
Čítajte viac...
01 Dec 2016
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na podujatie "Trh regionálnych produktov". Podujatie sa uskutoční v kultúrnom dome v Horných Otrokovciach...
Čítajte viac...
28 Nov 2016
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu o Európskom inovačnom partnerstve „EIP – Podpora inovácií v poľnohospodárstve“. Konferencia sa...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020