• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

28 Sep 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj oznamuje všetkým záujemcom že seminár "Spolupráca verejno-súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín v regióne", ktorý sa mal...
Čítajte viac...
28 Sep 2016
Dodatok č.3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č....
Čítajte viac...
28 Sep 2016
Národná sieť vidieka Lotyšsko informuje o vytvorení styčného informačného bodu lotyšských miestnych akčných skupín. Užitočné informácie pre zúčastnené strany,...
Čítajte viac...
27 Sep 2016
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na informačnú aktivitu „Zákon o verejnom obstarávaní v praxi pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 v BB kraji“. Aktivita...
Čítajte viac...
26 Sep 2016
Vidiecky parlament Vás pozýva na neformálnu konferenciu "Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu", ktorá sa uskutoční 4.10.2016 v Trenčíne. Podrobnejšie informácie...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020