• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

24 Aug 2016
Počas sobotného popoludnia patrilo pódium Národnej siete rozvoja vidieka SR neobyčajnej módnej prehliadke zameranej na prezentáciu typického ľudového odevu rokov minulých - ľudového...
Čítajte viac...
23 Aug 2016
Obľúbená súťaž, organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, prezentujúca krásy našej prírody, zaujímavých ľudí, podujatia i ľudové tradície a zvyky slovenského vidieka, má...
Čítajte viac...
23 Aug 2016
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Ždani v spolupráci s regionálnou anténou NSRV SR pre Košický kraj Vás srdečne pozývajú na 18. Ždaňanský jarmok, ktorý sa bude...
Čítajte viac...
23 Aug 2016
Regionálna anténa pre Košický kraj Vás pozýva na Informačný a vzdelávací seminár k prístupu LEADER vo vidieckom prostredí, ktorý sa uskutoční dňa 31. augusta 2016 o 9:00 h v...
Čítajte viac...
22 Aug 2016
Ďakujeme všetkým partnerom a účastníkom za úspešnú prezentáciu na 43. ročníku výstavy Agrokomplex 2016. Tím NSRV...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020