Kalendár akcií

27 Jun 2024
27 Jun 2024

RP Trenčín - Seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014-2022, Inovácie v pestovaní ďatelinotrávnych a trvalých trávnatých porastov a ich potenciál pre mladého farmára“

Viac
09 Jun 2024
09 Jun 2024

RP Žilina - Pozvánka na Ovenálie 2024

Viac
04 Jun 2024
05 Jun 2024

Pozvánka na aktivitu "CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA"

Viac
02 Jun 2024
02 Jun 2024

RP Prešov - NSRV SR - regionálne pracovisko Prešov a Deň mladého farmára

Viac
09 May 2024
09 May 2024

RP Bratislava, RP Zvolen - Deň Európy 2024

Viac
09 May 2024
09 May 2024

RP Bratislava, RP Zvolen - Deň Európy 2024

Viac
07 May 2024
07 May 2024

RP Bratislava - Seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022, vinohradníctvo a vinárstvo“

Viac
01 May 2024
01 May 2024

RP Bratislava, RP Trnava - Prvomájové Malacky

Viac
01 May 2024
01 May 2024

RP Bratislava, RP Trnava - Prvomájové Malacky

Viac
30 Apr 2024
30 Apr 2024

RP Trenčín - Prezentácia NSRV SR a aktuálnych výziev PRV SR 2014 - 2022

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022