Kalendár akcií

12 Jul 2023
12 Jul 2023

Pracovné stretnutie pre MAS k aplikácii zjednodušeného vykazovania výdavkov

Viac
29 Jun 2023
29 Jun 2023

Školenie k výzvam pre podopatrenia 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1 PRV SR 2014 - 2022

Viac
21 Jun 2023
21 Jun 2023

Školenie „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Viac
08 Jun 2023
08 Jun 2023

Konferencia „Atraktívnejší vidiek II“

Viac
31 May 2023
31 May 2023

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Viac
19 May 2023
19 May 2023

Školenie MAS k výzve č. 57/PRV/2022

Viac
22 Apr 2023
22 Apr 2023

"Včelárske slávnosti"

Viac
29 Mar 2023
29 Mar 2023

Workshop k výzve č. 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 PRV SR 2014 – 2022 „Výzva charity“

Viac
17 Feb 2023
18 Feb 2023

Klub mladých farmárov 2023 - Východné Slovensko - Drienica

Viac
10 Feb 2023
11 Feb 2023

Klub mladých farmárov 2023 - Stredné Slovensko - Malatíny

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022