Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci BULHARY (Vybudovanie kamerového systému v obci Bulhary) obec Bulhary Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Veľké Dravce (Vybudovanie kamerového systému v obci Veľké Dravce) obec Veľké Dravce Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Prša (Vybudovanie kamerového systému v obci Prša) obec Prša Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice) obec Biskupice Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Ratka (Vybudovanie kamerového systému v obci Ratka) obec Ratka Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Technologicky neutrálny kamerový systém pre obec obec Sklabiná Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Súdovce obec Súdovce Krupina Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Chanava obec Chanava Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Drňa obec Drňa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Šimonovce obec Šimonovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Dubovec obec Dubovec Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Lenartovce obec Lenartovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Gemerské Dechtáre obec Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Širkovce obec Širkovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu obec Tomášovce Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Kalonda (Vybudovanie kamerového systému v obci Kalonda) obec Kalonda Lučenec Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu v obci Dražice obec Dražice Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Projekt bezpečnosti pre obec Figa – kamerový systém obec Figa Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Ingrid Vargová Mgr. Ingrid Vargová Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Kamerový systém obec Tomášovce Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.4.2. 322 2015
Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu v MAS MALOHONT Mikroregión Rimava a Rimavica Rimavská Sobota Banskobystrický kraj 3.2.B 42 Miestna akčná skupina MALOHONT 2016
Bioplynová stanica Želobudza Agrosev, spol.s.r.o. Detva Banskobystrický kraj 3.1. 311 2011
Rodinný dom – prestavba a prístavba na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie, Hontianske Nemce Roman Hybský Krupina Banskobystrický kraj 3.2.A 313 2015
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Kosihy nad Ipľom obec Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický kraj 3.4.1. 441 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 2013

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022