Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Miestne komunikácie v obci Dlhá nad Kysucou obec Dlhá nad Kysucou Čadca Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Oprava a stavebné úpravy budovy Obecného úradu Klubina - nadstavba a prístavba - riešenie havarijného stavu obec Klubina Čadca Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu obce Háj obec Háj Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Stavebné úpravy a obnova objektov - Domu smútku a Obecného úradu a výstavba tenisového ihriska obec Ratkovo Martin Žilinský kraj 3.4.1. 321 2011
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a priepustov v obci Jasenovo obec Jasenovo Turčianske Teplice Žilinský kraj 3.4.2. 322 2011
Viacúčelové športové ihrisko obec Zázrivá Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Rekonštrukcia a modernizácia budovy v areáli športového ihriska obec Krasňany Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2011
Viacúčelové ihrisko - Dolná Tižina obec Dolná Tižina Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Rekonštrukcia jestvujúceho objektu v obci Višňové na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie s poskytovaním reštauračných služieb František Vojtyla - FATRA Žilina Žilinský kraj 3.2.A 313 2011
Stavebné úpravy, nadstavba dvoch zrubov na penzión FATRA Monika Chabrečková Žilina Žilinský kraj 3.1. 311 2012
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Veličná Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.2. 322 2012
Vyšný Kubín - Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Vyšný Kubín Dolný Kubín Žilinský kraj 3.4.2. 322 2012
Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia obec Lutiše Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Zvýšenie ubytovacej kapacity v obci Terchová prostredníctvom rekonštrukcie nevyužívaného rodinného domu na ubytovanie v súkromí Ing. František Kadaš Žilina Žilinský kraj 3.2.A 313 2012
Stavebné úpravy obecného úradu - Gbeľany obec Gbeľany Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií obce Mojš obec Mojš Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Povrchový dažďový žľab obec Gbeľany Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Výstavba verejného priestranstva Krasňany obec Krasňany Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Detské ihriská v Liptovskom Jáne obec Liptovský Ján Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2012
Mojš - Obecný úrad. Výmena okien a vstupných dverí obec Mojš Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Výstavba peších chodníkov Stráňavy obec Stráňavy Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Rekonštrukcia komunikácie obec Stráža Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Chalupa Zdeňka Juráska Zdeněk Jurásek Čadca Žilinský kraj 3.2.A 313 2012
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy - požiarna zbrojnica obec Strečno Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012
Výstavba verejného priestranstva v obci Lysica obec Lysica Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2012

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022