Kalendár akcií

24 Aug 2022
26 Aug 2022

Zahraničná odborná exkurzia pre včelárov do Českej republiky 

Viac
07 Aug 2022
07 Aug 2022

Folklórny Hažlín

Viac
06 Aug 2022
06 Aug 2022

Ovocinárstvo na Slovensku - extenzívny verzus intenzívny sad

Viac
04 Aug 2022
04 Aug 2022

Aktuálne projektové podpory pre obhospodarovateľov lesa

Viac
03 Aug 2022
03 Aug 2022

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a jeho implementácia

Viac
29 Jul 2022
29 Jul 2022

Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z

Viac
28 Jul 2022
28 Jul 2022

Seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2022

Viac
23 Jul 2022
23 Jul 2022

Chuť domáceho chleba

Viac
23 Jul 2022
23 Jul 2022

Hody v obci Volkovce

Viac
22 Jul 2022
23 Jul 2022

Podolínsky jarmok

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020