Kalendár akcií

13 Sep 2022
13 Sep 2022

Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

Viac
10 Sep 2022
10 Sep 2022

CYKLOPOTULKA MIKROREGIÓNOM 11 PLUS

Viac
08 Sep 2022
08 Sep 2022

Odborný seminár k Výzve č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Viac
08 Sep 2022
08 Sep 2022

Informačný seminár „Deň na konopnom poli“

Viac
06 Sep 2022
06 Sep 2022

Odborný seminár k Výzve č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5.PRV SR 2014 - 2022

Viac
06 Sep 2022
06 Sep 2022

Odborný seminár k Výzve č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (NR kraj)

Viac
27 Aug 2022
27 Aug 2022

Dožinky v Dolnej Ždani

Viac
27 Aug 2022
27 Aug 2022

Ždanianský jarmok

Viac
25 Aug 2022
25 Aug 2022

Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022

Viac
24 Aug 2022
26 Aug 2022

Zahraničná odborná exkurzia pre včelárov do Českej republiky 

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022