Kalendár akcií

16 Feb 2024
17 Feb 2024

Klub mladých farmárov - Tvrdošín

Viac
13 Feb 2024
13 Feb 2024

RIPP Košice - Seminár „Aktuálne výzvy PRV 2014-2022, ekologické poľnohospodárstvo a kalendár poľnohospodára na rok 2024“

Viac
09 Feb 2024
10 Feb 2024

Klub mladých farmárov - Kežmarok

Viac
08 Feb 2024
08 Feb 2024

RIPP Trenčín - Odborný seminár: "Zdravá pôda - ako hospodáriť ekologicky"

Viac
08 Feb 2024
08 Feb 2024

RIPP Nitra - Seminár „Prezentácia NSRV a nových vyhlásených výziev č. 70/PRV/2022 pre podopatrenie 8.6 a č. 72/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1“

Viac
07 Feb 2024
07 Feb 2024

RIPP Prešov - Seminár „Prezentácia nových výziev PRV 2014-2022 a Predaj lokálnych potravín na obecnom/mestskom trhu“

Viac
02 Feb 2024
03 Feb 2024

Klub mladých farmárov - Lučenec

Viac
01 Feb 2024
01 Feb 2024

RIPP Trnava - Seminár „CIROK – pestovanie, silážovanie a kŕmenie“

Viac
01 Feb 2024
01 Feb 2024

RIPP Zvolen - Seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022 a Nová SPP – povinnosti farmárov pri predkladaní žiadostí o priame platby II.“

Viac
31 Jan 2024
31 Jan 2024

RIPP Bratislava - Seminár „Aktuálne výzvy z PRV SR 2014-2022, líniové vegetačné prvky a zmeny v priamych platbách“

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022