Kalendár akcií

16 Jul 2022
16 Jul 2022

Výstava Kvet Podhradia

Viac
12 Jul 2022
12 Jul 2022

Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

Viac
08 Jul 2022
08 Jul 2022

Inovácie vo včelárstve (Odborná exkurzia)

Viac
06 Jul 2022
06 Jul 2022

Informačný seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých a malých poľnohospodárov

Viac
02 Jul 2022
02 Jul 2022

Deň otvorených dverí na farme Ovosad spol. s r.o.

Viac
02 Jul 2022
02 Jul 2022

Rodinné popoludnie na družstevnom dvore

Viac
01 Jul 2022
01 Jul 2022

Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe

Viac
01 Jul 2022
01 Jul 2022

Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2022

Viac
27 Jun 2022
27 Jun 2022

Odborná exkurzia do Maďarska zameraná na témy PRV SR 2014 - 2022

Viac
25 Jun 2022
25 Jun 2022

Deň obce Choča

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020