Kalendár akcií

11 Mar 2022
12 Mar 2022

Klub mladých farmárov - Východné Slovensko

Viac
10 Mar 2022
11 Mar 2022

Zmenové konanie, monitorovanie, publicita projektov v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac
09 Mar 2022
09 Mar 2022

Školenie k výzve č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Viac
08 Mar 2022
09 Mar 2022

Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní, podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2022

Viac
08 Mar 2022
08 Mar 2022

Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2022

Viac
04 Mar 2022
04 Mar 2022

Zjednodušenie procesov MAS v rámci podopatrenia 19.2

Viac
04 Mar 2022
05 Mar 2022

Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko

Viac
04 Mar 2022
05 Mar 2022

Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko

Viac
02 Mar 2022
02 Mar 2022

Odborný seminár k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022

Viac
01 Mar 2022
01 Mar 2022

Slávnostné odovzdávanie certifikátov na používanie regionálnej značky "Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ" - Bardejov

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020