Kalendár akcií

07 Aug 2022
07 Aug 2022

Folklórny Hažlín

Viac
06 Aug 2022
06 Aug 2022

Ovocinárstvo na Slovensku - extenzívny verzus intenzívny sad

Viac
04 Aug 2022
04 Aug 2022

Aktuálne projektové podpory pre obhospodarovateľov lesa

Viac
03 Aug 2022
03 Aug 2022

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a jeho implementácia

Viac
29 Jul 2022
29 Jul 2022

Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od A po Z

Viac
28 Jul 2022
28 Jul 2022

Seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2022

Viac
23 Jul 2022
23 Jul 2022

Chuť domáceho chleba

Viac
23 Jul 2022
23 Jul 2022

Hody v obci Volkovce

Viac
22 Jul 2022
23 Jul 2022

Podolínsky jarmok

Viac
16 Jul 2022
16 Jul 2022

Výstava Kvet Podhradia

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022