Kalendár akcií

23 Jul 2022
23 Jul 2022

Hody v obci Volkovce

Viac
22 Jul 2022
23 Jul 2022

Podolínsky jarmok

Viac
16 Jul 2022
16 Jul 2022

Výstava Kvet Podhradia

Viac
12 Jul 2022
12 Jul 2022

Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

Viac
08 Jul 2022
08 Jul 2022

Inovácie vo včelárstve (Odborná exkurzia)

Viac
06 Jul 2022
06 Jul 2022

Informačný seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých a malých poľnohospodárov

Viac
02 Jul 2022
02 Jul 2022

Deň otvorených dverí na farme Ovosad spol. s r.o.

Viac
02 Jul 2022
02 Jul 2022

Rodinné popoludnie na družstevnom dvore

Viac
01 Jul 2022
01 Jul 2022

Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe

Viac
01 Jul 2022
01 Jul 2022

Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2022

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022