Databáza

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007-2013

Prezrite alebo stiahnite si projekty v XML formáte. Stiahnite si XSD schému.

Názov projektu Príjmateľ Okres Kraj Číslo opatrenia Kód opatrenia MAS Rok ukončenia
Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková obec Beňadiková Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Detské ihrisko Teplička nad Váhom obec Teplička nad Váhom Žilina Žilinský kraj 3.4.1. 441 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2013
Viacúčelové ihrisko v obci Važec obec Važec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy Liptovský Peter - Podtureň obec Liptovský Peter Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Rozšírenie služieb voľného času pre návštevníkov Agroturistického areálu AGROVEX Novoť, družstvo Námestovo Žilinský kraj 3.1. 311 2013
Strečno - Nábrežná ulica - rozšírenie vodovodu - 2. časť obec Strečno Žilina Žilinský kraj 3.4.2. 442 OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 2013
Cyklotrasa Hybe - Liptovská Kokava - Podbanské obec Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Oddychová zóna Uhorčianka obec Uhorská Ves Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2012
Odpočívadlo na cyklotrase Kráľova Lehota - Stará dolina obec Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Stavebné úpravy chodníka na Novej ulici a vyznačenie cyklotrasy Liptovský Ján - Svidovské sedlo obec Liptovský Ján Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Rekonštrukcia kaštieľa Šarkan na agroturistiku MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO, s.r.o. Ružomberok Žilinský kraj 3.1. 311 2014
Revitalizácia hospodárskeho dvora kaštieľa Šarkan na agroturistiku MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO, s.r.o. Ružomberok Žilinský kraj 3.1. 311 2014
Viacúčelové ihrisko - stavebné úpravy k.ú. Konská obec Konská Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2013
Prestavba haly na koniareň - RD Pod Skalkou Roľnícke družstvo Pod Skalkou so sídlom v Krásnej Hôrke Tvrdošín Žilinský kraj 3.1. 311 2014
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - Jozef Čaplovič Jozef Čaplovič Dolný Kubín Žilinský kraj 3.1. 311 2014
Výstavba detského ihriska v obci Jakubovany obec Jakubovany Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom obec Malužiná Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Rekonštrukcia administratívnej budovy na podmienky Agrohotelu s príslušenstvom Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne Námestovo Žilinský kraj 3.1. 311 2014
Výstavba, rekonštrukcia chodníkov a vyznačenie cyklotrás v obci Jamník obec Jamník Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Rozšírenie Agroturistického areálu HÚŠŤ o služby voľného času Agrodružstvo Dlhá, družstvo Dolný Kubín Žilinský kraj 3.1. 311 2013
Stavebné úpravy detského ihriska v Uhorskej Vsi obec Uhorská Ves Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.1. 441 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Vyšná Boca a vyznačenie CTT Vyšná Boca – Minerálny prameň obec Vyšná Boca Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe obec Hybe Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014
Modernizácia, stavebné úpravy objektov na agroturistické centrum - Mútne AGRO MÚTNE s.r.o. Námestovo Žilinský kraj 3.1. 311 2014
Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš Žilinský kraj 3.4.2. 442 Miestna akčná skupina Horný Liptov 2014

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022