Aktuality z MAS

MALOHONT mojimi očami

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje IV. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu regiónu Malohont.

Viac informácií nájdete v dokumente na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022