Aktuality z MAS

Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove na rínku XIV.

image

Srdečne vás pozývame na XIV. ročník Podsitnianskych dní hojnosti v Prenčove na rínku. Ľudový festival Vás prekvapí komornou atmosférou, kvalitným folklórnym programom a tradičným hontianskym jedlom. Príďte sa aj Vy presvedčiť, že pod velebným Sitnom prebývajú pohostinní ľudia s dobrým  srdcom. Tento rok, okrem iného budete vítaní pri hontianskom svadobnom stole pripíjať na zdravie nevesty. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú ukážky starých remesiel a tradičných robôt, s možnosťou vyskúšať si ich na vlastnenej koži. V hlavnom programe Vás svojim vystúpením pozdravia FSk Priechoďan z Priechodu, FS Turiec z Martina, FS Rozsutec zo Žiliny, FSk Prenčovan a FDS Širinka z Prenčova.

Predpokladaný počet návštevníkov 2000

Predpokladaný počet účinkujúcich  250

Poskytnuté finančné prostriedky by sme použili na honoráre pre účinkujúcich.

Viac sa dozviete na http://www.prencov.sk/?page_id=202

Termín konania: 9.8.2014

Miesto: Prenčov

Organizátori: Obec Prenčov a Mikroregión južné Sitno

Informácie: www.prencov.sk

Kontakt: prencov@prencov.sk

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020