FAQ - Často kladené otázky

FAQ k výzve 51/PRV/2021 - Podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k výzve 51/PRV/2021 - Podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

 

Zoznam kombinovanej nomenklatúry všetkých tovarov - Colný sadzobník

 

Pripravili sme pre Vás MANUÁL PRE PRÁCU NA SLOVENSKO.SK: Podávanie ŽoNFP - Výzva č. 51/PRV/2021

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020