Manuály

Príklad vypracovania podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

V snahe pomôcť žiadateľom v aktuálnych výzvach pre pod. 6.1 a 6.3 nedávno NSRV SR zverejnila príklad vypracovania podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.3. Výzvy č. 53/PRV/2022 a č. 54/PRV/2022 sú vyhlásené s cieľom podpory začatia a rozvoja poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti.

Z Vašich telefonátov vyplýva, že ich často vnímate ako veľmi podobné, ale pozor, nie sú identické!

Aby ste sa v nich mohli lepšie orientovať a ľahšie identifikovať nuansy a rozdiely medzi oboma výzvami, Vám NSRV SR teraz na tej istej "modelovej situácii" prináša aj príklad vypracovania podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Dokument, tak ako predošlý, reflektuje podmienky aktuálne vyhlásenej výzvy a zohľadňuje jej základné aspekty na príklade modelovej situácie. Obsahuje stručný popis základných požadovaných údajov, ktoré každý žiadateľ podľa vlastného uváženia a po zohľadnení vlastnej situácie môže doplniť o ďalšie informácie, ktoré považuje za dôležité (ekonomické ukazovatele a analýzy, bližší popis a charakteristiky komodít či spôsobu hospodárenia a pod.).

Opäť platí, že nejde o záväzný alebo odporúčaný vzor, ale má to byť pomôcka od nás pre Vás na uľahčenie vyplnenia prílohy č. 2 k ŽoNFP - Podnikateľský plán 6.1.

Je najvyšší čas! Tak šups do toho! Vy to zvládnete! Držíme palce!

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022