Aktuálne informácie

PPA predlžuje termín na podávanie žiadostí o priame podpory bez udelenia sankcií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií. 
Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.

Podorbnejšie informácie nájdete na webovej stránke PPA.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022