RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj
Organizácia: PROUNION a.s.
Koordinátor: Ing. Tomáš Kozolka
Kontaktná adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Telefón: +421 (0) 911 709 581
E-mail: kozolka@prounion.sk
www: http://prounion.sk/ra-nsrv-sr

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020