Videogalérie

Video: AKIS: Budovanie efektívnych znalostných tokov v Európe

Dobre fungujúce pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (AKIS) spájajú ľudí a zabezpečujú spoločné využívanie vedomostí v celej EÚ. V tomto animovanom videu sa dozviete, čo znamená AKIS a ako môže pomôcť pri riešení súčasných a budúcich výziev poľnohospodárov, lesníkov, vidiecke komunity a ďalších.

Video: AKIS: Budovanie efektívnych znalostných tokov v Európe

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022