PRV SR 2014 – 2022

PRV SR 2014-2020 (po 5. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.11.2018)

RO pre PRV SR 2014 - 2020 zverejnil vlastný dokument  PRV SR 2014-2020 (po 5. modifikácii schválenej Európskou komisiou 21.10.2019) (pdf, 6.31 Mb, 200x)

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022