PRV SR 2014 – 2022

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020 k 31.12.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 14-20 k 31.12.2022

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022