PRV SR 2014 – 2022

Aktualizácia dokumentov "Systém riadenia CLLD pre PO 2014 - 2022" a "Systém riadenia PRV SR 2014 – 2022"

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení nasledovných dokumentov na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, verzia 1.15

a

Systém riadenia PRV SR 2014 – 2022, verzia 9.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022