PRV SR 2014 – 2022

Negociácie k príprave Partnerskej dohody SR 2014-2020

Dňom 25. 1. 2013 sa začali úvodným stretnutím so zástupcami Európskej komisie neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020.

Podrobnosti nájdete na web stránke:

http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/negociacie-k-priprave-partnerskej-dohody-sr-a-op/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022