Médiá o nás

Slovenskí lesníci sa inšpirujú v Maďarsku

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom zorganizovala študijnú cestu do Maďarska pre lesníkov, ktorá sa konala dňa 23. – 25.5.2016.

Viac sa dočítate tu

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022