Médiá o nás

Stretnutia Klubu mladých farmárov

Počas mesiacov február - marec 2017 sa v rámci Slovenska  konali tri stretnutia s názvom „Klub mladých farmárov“, na ktorých NSRV SR spolupracovala so Združením mladých farmárov na Slovensku - ASYF.

Jednotlivé príspevky riešili problematiku, ktorá bola určená najmä začínajúcim farmárom, zástupcom malých a stredných podnikov v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby.

Bližšie sa dočítate v správach zo stretnutí konaných na východnom a severnom Slovensku.

Drienica 24. - 25. 02. 2017

Krušetnica 10. - 11. 03. 2017

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022