FAQ - Často kladené otázky

Implementácií stratégií CLLD – PRV SR 2014 - 2020

CJ NSRV SR vám prináša FAQ za časť PRV SR 2014 - 2020 konzultované s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 - 2020 a PPA.

Zároveň dávame do pozornosti FAQ zverejnené PPA v roku 2017 - Podopatrenie 7.4 PRV SR 2014 - 2020.

A prezentáciu PPA k opatreniu 7 (v dokumentoch na stiahnutie), ktorá bola prezentovaná na stretnutí MAS dňa 22.10.2019 v Liptovskom Mikuláši.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022