FAQ - Často kladené otázky

Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu MAS

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti FAQs k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu MAS konzultované s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 - 2020 a PPA.

Otázky a odpovede boli zverejnené na stránke PPA tu: https://www.apa.sk/otazky-a-odpovede

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022