Implementácia LEADER/CLLD

Výzvy MAS financované z IROP

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T714-512-002 MAS Naše Považie, o.z. (25-01-2022)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T714-512-003 MAS Naše Považie, o.z.(25-01-2022)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-X178-512-004 k aktivite C2 Miestna akčná skupina Hontiansko – Novohradské partnerstvo (20-01-2022)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q072-512-004 k aktivite D2_MAS Bodva (19-01-2022)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W424-511-004 MAS TRI DOLINY, o.z. (20-12-2021) 

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ABW9-512-002 MAS Krajšie Kysuce (20-12-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T003-512-004 MAS Horné Záhorie o.z. (20-12-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 MAS Horné Záhorie o.z. (20-12-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y372-512-006 MAS Podunajsko o.z. (13-12-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ABW9-512-001 MAS Krajšie Kysuce (13-12-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q069-512-004-C1 MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. (13-12-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P813-512-004 MAS HNILEC, o.z. (13-12-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y372-512-007 MAS Podunajsko o.z. (13-12-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q069-512-001-D2 MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. (09-12-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X653-512-001 MAS LEV, o.z. (08-12-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-006 MAS Hornohrad(19-11-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z829-512-001 MAS Ľubovniansko (15-11-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q081-512-006 MAS SOTDUM (09-11-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y372-511-005 MAS Podunajsko o.z. (04-11-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T388-003 MAS Mikroregion Tribecsko (27-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T388-004 MAS Mikroregion Tribecsko (27-10-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR MAS Podhoran (25-10-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR MAS Podhoran (25-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W424-512-002 MAS TRI DOLINY, o.z. (21-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W424-512-003 MAS TRI DOLINY, o.z. (21-10-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X147-512-001 MAS RZ Dolná Nitra o. z. (21-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- R506-512-006 MAS ZO BTMMB (18-10-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q425-512-006 MAS Podhoran (18-10-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q425-512-005 MAS Podhoran (18-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q443-512-005 MAS VITIS (15-10-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 MAS Naše Považie (12-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P942-512-002 MAS LABOREC, o.z.  (11-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P942-511-001 MAS LABOREC, o.z. (11-10-2021)

Vyhlásenie 2 výzvy IROP-CLLD-R506-512-005 MAS ZO BTMMB (11-10-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q088-512-003 TOKAJ - ROVINA, o.z. (07-10-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q081-511-004 MAS SOTDUM (21-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- Q081-512-005 MAS SOTDUM (21-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P984-512-005 MAS Sečovský región, o.z. (21-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-003 MAS TRI PRÚTY (17-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-004 MAS TRI PRÚTY (17-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W424-512-001 MAS TRI DOLINY, o.z.  (16-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y372-512-004 MAS Podunajsko o.z. (08-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P984-512-004 MAS Sečovský región (03-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P984-512-004 MAS Sečovce (03-09-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-511-006 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (02-09-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X152-512-001 MAS - Dvory a okolie (26-08-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X152-511-003 MAS - Dvory a okolie (26-08-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q002-512-002 MAS Dukla o.z. (19-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 MAS Sabinovsko, o.z. (16-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X293-512-002 MAS Hontianske Poiplie LAG (16-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X293-512-003 MAS Hontianske Poiplie LAG (16-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X293-512-004 MAS Hontianske Poiplie LAG (16-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T388-512-001 MAS Tríbečsko (16-08-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-V904-512-002 MAS Bebrava (05-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-006 MAS Tatry-Pieniny LAG (04-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-005 MAS Tatry-Pieniny LAG (04-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ANA8-512-002 MAS Tri Prúty (02-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X171-511-004 MAS Občianske združenie Partnerstvo pre región (02-08-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-006 MAS Horný Liptov (29-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-007 MAS Horný Liptov (29-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T477-512-002 MAS Agroprameň (27-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-005 MAS Horný Liptov (20-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-004 MAS Horný Liptov (20-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q081-512-003 MAS SOTDUM (15-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X371-512-004 MAS Sabinovsko, o.z. (15-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T477-511-003 MAS Agroprameň (14-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ALF3-511-004 MAS OZ Tekov – Hont (14-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X293-511-001 MAS Hontianske Poiplie LAG (13-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X266-511-005 MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont (13-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X266-512-002 MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X266-512-001 MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ANA8-511-001 MAS TRI PRÚTY (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-512-006 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X266-512-003 MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X266-512-004 MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont  (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q178-511-002 MAS Terchovská dolina (09-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 MAS Sabinovsko, o.z. (08-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-006 MAS Dolné Považie (06-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-005 MAS Dolné Považie (06-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P984-511-002 MAS Sečovce (01-07-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-512-003 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (29-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-512-005 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (29-06-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X178-512-002 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (29-06-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 MAS Kopaničiarsky región (24-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T477-512-001 MAS Agroprameň (23-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q081-512-002 MAS SOTDUM (22-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P788-512-006 MAS Horný Šariš - Minčol (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-002 MAS OZ Stredný Liptov  (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X334-512-002 MAS POONDAVIE, o.z.  (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V904-511-001 MAS Bebrava  (21-06-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 MAS Kopaničiarsky región  (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T302-512-003 MAS Slanské vrchy - Topľa  (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ALF3-512-002 MAS OZ Tekov – Hont (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-512-007 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo  (21-06-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy CLLD-IROP-X178-512-004 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo  (21-06-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T472-512-003 MAS BBGMP  (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ALF3-512-003 MAS OZ Tekov – Hont  (21-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q153-512-004 MAS BODROG, o.z.  (21-06-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001 MAS TURIEC (16-06-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q446-512-003 MAS TURIEC (16-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-003 MAS Tatry-Pieniny LAG (15-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-004 MAS Tatry-Pieniny LAG (15-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-002 MAS Tatry-Pieniny LAG (15-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q598-512-005 MAS OZ Malokarpatský región (15-06-2021)

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-R013-512-003 MAS VSP Stredný Gemer (15-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q598-512-004 MAS OZ Malokarpatský región (15-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002 MAS MALOHONT (14-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-003 MAS MALOHONT (14-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-511-001 MAS Tatry-Pieniny LAG (14-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-001 MAS MALOHONT (09-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X152-511-003 MAS - Dvory a okolie (09-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-003 MAS Horný Liptov (07-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-002 MAS Horný Liptov (07-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X147-511-003 MAS Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. (07-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q-153-512-002 MAS BODROG, o.z. (07-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-001 MAS Dolné Považie (04-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-002 MAS Dolné Považie (04-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-003 MAS Dolné Považie  (04-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y119-512-004 MAS Dolné Považie  (04-06-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P814-511-001 MAS Spiš (02-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W965-512-003 MAS MAGURA STRÁŽOV (01-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W965-512-003 MAS MAGURA STRÁŽOV (01-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q153-511-001 MAS BODROG, o.z. (01-06-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W965-512-002 MAS MAGURA STRÁŽOV (31-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 MAS Horné Záhorie o.z. (31-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P813-511-003 MAS HNILEC, o.z. (28-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P813-512-002 MAS HNILEC, o.z. (28-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P813-512-004 MAS HNILEC, o.z (28-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P813-512-005 MAS HNILEC, o.z (28-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X178-511-001 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (28-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P938-512-002MAS TOPOĽA, o.z. (27-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P938-512-003 MAS TOPOĽA, o.z. (27-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ALF3-512-001 MAS Tekov – Hont (27-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P938-511-001MAS TOPOĽA, o.z. (27-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T472-511-006 MAS Geopark BB (26-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-511-007 MAS Dolné Záhorie (26-05-2021)

IROP-CLLD-T377-512-002 MAS Mikroregión Hurbanovo (25-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X171-512-002 MAS Partnerstvo pre región (25-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X171-512-003 MAS Partnerstvo pre región (25-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-W965-511-001 MAS MAGURA STRÁŽOV (25-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-R013-511-001 MAS Stredný Gemer (24-05-2021)

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001 MAS SVORNOSŤ (24-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X334-511-004 MAS POONDAVIE, o.z. (24-05-2021)

Výzva IROP-CLLD-AKT7-511-001 MAS Horný Liptov (24-05-2021)

Aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-CLLD-X375-511-001 MAS Strážovské vrchy (24-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X375-512-002 MAS Strážovské vrchy (21-05-2021)

Výzva IROP-CLLD-ACU4-511-001 MAS Inovec (21-05-2021)

Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-002 MAS Inovec (21-05-2021)

Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-003 MAS Inovec (21-05-2021)

Výzva IROP-CLLD-ACU4-512-004 MAS Inovec (21-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P932-511-001 MAS STRÁŽE (21-05-2021)

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 MAS Vršatec (20-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X371-512-002 MAS Sabinovsko, o.z. (19-05-2021)

Aktualizácia č. 2 Výzvy IROP-CLLD-Q765-511-003 MAS CEDRON – NITRAVA (19-05-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q181-511-001 MAS Šafrán (18-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 MAS Sabinovsko, o.z. (17-05-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P944-511-002 MAS Gemer-Rožňava (17-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q598-512-002 MAS OZ Malokarpatský región (17-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q598-512-003 MAS OZ Malokarpatský región (17-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T612-511-002 MAS Biela Orava (13-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P755-512-003 MAS Partnerstvo BACHUREŇ (12-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P755-512-002 MAS Partnerstvo BACHUREŇ (12-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P755-511-001 MAS Partnerstvo BACHUREŇ (12-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q002-512-004 MAS Dukla o.z. (11-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 MAS Slanské vrchy - Topľa (11-05-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-S658-512-006 MAS Rudohorie, o.z. (10-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-S658-512-003 MAS Rudohorie, o.z. (10-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P964-512-004 MAS HORNÁ TOPĽA (06-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P964-512-003 MAS HORNÁ TOPĽA (06-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q181-512-002 MAS Šafrán (06-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Z799-512-003 MAS Cerovina (06-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q088-512-003 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (05-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T472-512-005 MAS BBGMP (05-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q071-511-001 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (05-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q066-511-001 MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z. (05-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X171-512-001 MAS O.Z. Partnerstvo pre región (04-05-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q156-511-003 MAS NAŠA LIESKA o.z (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q071-512-005 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q071-512-004 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q071-512-003 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q071-512-002 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001 MAS Požitavie - Širočina (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q066-512-004 MAS OLŠAVA - TORYSA o.z. (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q066-512-003 MAS OLŠAVA - TORYSA o.z. (03-05-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q066-512-002 MAS OLŠAVA - TORYSA o.z. (03-05-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z799-512-002 MAS Cerovina, o. z. (30-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z799-512-005 MAS Cerovina, o. z. (28-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-007 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (28-04-2021)

Aktualizácia č.2 výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001 MAS OZ KRAS (28-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q153-512-003 MAS Bodrog (27-01-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q068-512-005 MAS ROŇAVA, o.z. (23-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q068-512-004 MAS ROŇAVA, o.z. (23-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q068-512-003 MAS ROŇAVA, o.z. (22-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q068-512-002 MAS ROŇAVA, o.z. (22-04-2021)

Aktualizácia č.2 výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001 MAS OZ ŽIBRICA (22-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q088-512-002 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (21-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q072-512-004 MAS Bodva (21-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q072-512-003 MAS Bodva (21-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P788-511-001 MAS Horný Šariš - Minčol (21-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P826-511-005 MAS SĽUBICA, o.z.  (21-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q072-512-002 MAS Bodva (21-04-2021)

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q647-511-001 MAS Dudváh (19-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T302-512-002 MAS Slanské vrchy -Topľa  (19-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-AFY1-511-002 MAS 11 PLUS  (15-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q088-511-001 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (14-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q072-511-001 MAS Bodva (14-04-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-V254-511-003 MAS Pod Vihorlatom, o.z. (13-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q198-512-002 MAS O.Z. Žiarska kotlina (13-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P892-511-002 MAS Pro Tatry o.z. (13-04-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q198-511-001 MAS O.Z. Žiarska kotlina (13-04-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 MAS HORNOHRAD  (13-04-2021)

Aktualizácia č.2 výzvy IROP-CLLD-V254-512-002 MAS Pod Vihorlatom, o.z. (13-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-006 MAS Dolné Záhorie (13-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X152-002 MAS Dvory a okolie  (13-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Z799-512-001 MAS Cerovina, o. z. (12-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q570-511-003 MAS Orava, o.z.  (08-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P964-511-001 MAS HORNÁ TOPĽA  (08-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X145-512-004 MAS Stredné Ponitrie (08-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P964-512-002 MAS HORNÁ TOPĽA (08-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-S658-511-001 MAS Rudohorie, o.z. (01-04-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-S658-512-005 MAS Rudohorie, o.z. (01-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- X347-512-002 MAS Rajecká dolina (01-04-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ADF9-512-003 MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (30-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X145-512-001 MAS Stredné Ponitrie (30-03-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q519-511-01 MAS Podpoľanie (30-03-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 MAS Stará Čierna voda (30-03-2021)

Aktualizácia č.3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 MAS Záhorie, o.z. (29-03-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X255-511-002 MAS o.z. Naše Jadro (26-03-2021)

Aktualizácia č.3 výzvy IROP-CLLD-P780-511-003 MAS Zlatá cesta, o.z. (24-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q634-512-002 MAS Chopok juh (24-03-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 MAS HORNOHRAD (24-03-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-AKD6-511-003 MAS VSP Hontiansko - Dobronivské (24-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AKD6-512-002 MAS VSP Hontiansko - Dobronivské (24-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P833-512-002 MAS VSP Horehron (15-03-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-R459-512-004 MAS Pod hradom Čičva (15-03-2021)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-R459-512-002 MAS Pod hradom Čičva (15-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-512-004 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (11-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X347-512-003 MAS Rajecká dolina (09-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-512-003 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (09-03-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 MAS Rajecká dolina (09-03-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-Q156-512-001 MAS NAŠA LIESKA o.z. (05-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P755-512-006 MAS Partnerstvo BACHUREŇ (03-03-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-R459-512-001 MAS Pod hradom Čičva  (02-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T472-512-004 MAS BBGMP (02-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P840-511-004 MAS VSP Južný Gemer (01-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Y372-512-001 MAS Podunajsko o.z. (01-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ADF9-511-001 MAS DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (01-03-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-ADF9-512-002 MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV (26-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z799-512-004 MAS Cerovina, o. z. (25-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z799-512-003 MAS Cerovina, o. z. (25-02-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X653-511-002 MAS LEV, o.z. (25-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R038-511-001 MAS Miloj Spiš, o.z. (25-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R459-511-003 MAS Pod hradom Čičva  (23-02-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AJA7-511-003 MAS Sekčov - Topľa (23-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X145-511-002 MAS Stredné Ponitrie (23-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-006 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z (19-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T377-512-003 MAS Mikroregión Hurbanovo (18-02-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001 MAS OZ RADOŠINKA (15-02-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002 MAS OZ RADOŠINKA (15-02-2021)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-001 MAS Sekčov - Topľa (12-02-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-002 MAS Sekčov - Topľa (12-02-2021)

Aktualizácia č. 3 výzvy IROP‐CLLD‐Q632‐511‐001 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (09-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-002 MAS Tatry - Pieniny LAG (03-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-001 MAS Tatry - Pieniny LAG (03-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P833-512-001 MAS VSP Horehron (02-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X334-51-004 MAS POONDAVIE o.z. (02-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-512-006 MAS VSP Stredný Gemer (02-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 MAS Mikroregión Hurbanovo (02-02-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X375-512-002 MAS Strážovské vrchy (29-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-512-005 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (28-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-W965-511-001 MAS MAGURA STRÁŽOV (28-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-009 MAS CEDRON – NITRAVA (26-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z799-512-003 MAS Cerovina, o. z. (22-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X147-512-002 MAS RZ Dolná Nitra o. z. (19-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-005 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.  (18-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP -CLLD-AKD6-511-003 MAS VSP Hontiansko - Dobronivské (18-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-512-004 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (14-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-512-002 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (14-01-2021)

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP‐CLLD‐Q632‐511‐001 Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron (08-01-2021)

Vyhlásenie výzvy IROP CLLD Z799 512 002 MAS Cerovina, o. z. (18-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Z799-512-001 MAS Cerovina, o. z. (18-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X653-512-003 MAS LEV, o.z. (16-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T472-512-003 MAS BBGMP (15-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X334-512-003 MAS POONDAVIE (15-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P932-512-004 MAS Stráže (09-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 MAS Mikroregión Hurbanovo  (09-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q545-511-002 MAS OZ RADOŠINKA (08-12-2020)

Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001 MAS OZ ŽIBRICA (08-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X178-511-001 MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo (07-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X334-512-005 MAS Poondavie, o.z. (07-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X653-511-002 MAS LEV, o.z. (3-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-512-005 MAS VSP Stredný Gemer (3-12-2020)

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 MAS Stará čierna voda(3-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-512-005 MAS VSP Stredný Gemer(3-12-2020)

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 MAS Stará čierna voda (3-12-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q153-511-001 MAS Bodrog (19-11-2020)

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001 OZ MAS Kras (19-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q427-512-003 MAS Tatry - Pieniny LAG (19-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-002 MAS Sekčov - Topľa (13-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T472-512-002 MAS BBGMP (13-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V904-512-002 MAS Bebrava (13-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AJA7-512-001 MAS Sekčov - Topľa (11-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AJA7-511-003 MAS Sekčov - Topľa (11-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R038-512-001 MAS Miloj Spiš, o.z. (11-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-512-004 MAS VSP Stredný Gemer (10-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q002-512-004 MAS Dukla o.z. (10-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V904-512-001 MAS Bebrava (10-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 MAS Kopaničiarsky región (02-11-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P833-511-001 MAS VSP Horehron (12-10-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X147-512-001 MAS RZ Dolná Nitra o. z. (22-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q443-512-004 MAS VITIS (22-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X334-512-001 MAS POONDAVIE, o.z. (22-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q443-512-003 MAS VITIS (16-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-512-002 MAS VSP Stredný Gemer (16-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AFY1-512-002 MAS 11 PLUS (16-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-AFY1-512-001 MAS 11 PLUS (16-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X152-512-001 MAS - Dvory a okolie (11-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-512-003 MAS VSP Stredný Gemer (11-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-001 MAS Rudohorie, o.z. (11-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q198-512-003 MAS Občianske združenie Žiarska kotlina (08-09-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X255-512-001 MAS O.Z. Naše Jadro (26-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X255-511-002 MAS O.Z. Naše Jadro (26-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 MAS Kopaničiarsky región (25-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-512-004 MAS Kopaničiarsky región (25-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q443-512-002 MAS VITIS (20-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-007 MAS CEDRON – NITRAVA (20-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-008 MAS CEDRON – NITRAVA (20-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-005 MAS CEDRON – NITRAVA (20-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-006 MAS CEDRON – NITRAVA (20-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R045-512-002 MAS Poniklec - Váh, o.z. (18-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q081-512-001 MAS SOTDUM (18-08-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q647-511-001 MAS Dudváh (23-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q598-511-001 MAS OZ Malokarpatský región (22-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q545-512-001 MAS OZ RADOŠINKA (20-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 MAS Rajecká dolina (20-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP CLLD-T472-512-001 MAS BBGMP (17-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q069-511-001 MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z. (15-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R459-512-004 MAS Pod hradom Čičva (15-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-512-004 MAS Žiar (15-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q634-511-001 MAS Chopok juh (08-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P944-511-002 MAS Gemer-Rožňava (08-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q575-512-002 MAS Bystrická dolina (08-07-2020)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-Q198-512-004 MAS O.Z. Žiarska kotlina (08-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T612-512-005 MAS Biela Orava (08-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q178-512-001 MAS Terchovská dolina (08-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-004 MAS CEDRON – NITRAVA (01-07-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q108-512-005​ MAS IK Novohrad (25-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P938-512-003​ MAS TOPOĽA, o.z. (23-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P788-512-005 ​ MAS Horný Šariš - Minčol (23-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P892-512-003 ​ MAS Pro Tatry o.z. (23-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-004 ​MAS HNILEC, o.z. (23-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-005 MAS HNILEC, o.z. (23-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q198-511-001 ​ MAS Občianske združenie Žiarska kotlina (23-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P948-512-001​ MAS SKALA, o.z. (22-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R459-511-003 MAS Pod hradom Čičva (18-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-005 MAS HNILEC, o.z. (18-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P807-512-002 MAS DUŠA, o.z. (18-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q399-512-002 MAS Požitavie - Širočina (17-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q570-512-002 MAS Orava (17-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T714-511-001 MAS Naše Považie (17-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q108-512-006 MAS IK Novohrad (17-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 MAS Kopaničiarsky región (16-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-004 MAS Vršatec (16-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R459-512-001 MAS Pod hradom Čičva (12-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R459-512-002 MAS Pod hradom Čičva (12-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-512-002 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (11-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-512-003 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (11-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T003-512-004 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. (10-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X653-512-001 MAS Lev, o.z. (10-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q519-511-01 MAS Podpoľanie (08-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S704-512-002 MAS Záhorie, o.z. (08-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q066-512-003 MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z. (08-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q066-512-004 MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z. (08-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-512-002 MAS Bodva (01-06-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q108-512-004 MAS Ipeľská Kotlina Novohrad (29-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-006 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (28-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T003-512-002 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. (28-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-005 MAS Vršatec (26-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T302-511-001 MAS Slanské vrchy -Topľa (26-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-X653-512-001 OZ MAS Lev, o.z. (21-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q108-512-003 MAS IK Novohrad (18-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P938-512-002 MAS TOPOĽA, o.z. (18-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q443-511-001 MAS VITIS (18-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P840-512-003 MAS VSP Južný Gemer (18-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P755-511-001 MAS Partnerstvo BACHUREŇ (18-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P807-512-003 MAS DUŠA (15-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-001 MAS OZ Stredný Liptov (15-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q575-512-003 MAS Bystrická dolina (15-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q108-512-001 MAS IK Novohrad (11-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P788-512-004 MAS Horný Šariš - Minčol (07-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q571-512-002 MAS Dolný Liptov (05-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-512-001 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (05-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T612-512-004 MAS Biela Orava (04-05-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q390-512-004 MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. (30-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q446-512-003 MAS Turiec (30-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-511-005 MAS SĽUBICA, o.z (27-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-512-002 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (27-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-512-003 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (27-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-512-004 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (27-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-512-005 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (27-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q108-512-002 MAS IK Novohrad (27-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V254-511-003 Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. (23-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-G427-511-001 MAS Tatry - Pieniny LAG o.z. (23-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q002-512-002 MAS Dukla o.z. (23-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-511-001 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (23-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T341-512-002 MAS Partnerstvo Južného Novohradu (23-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 MAS Vršatec  21-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-003 MAS Rudohorie (17-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-004 MAS Rudohorie (17-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-005 MAS Rudohorie (17-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q390-511-005 MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. (16-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-511-005 MAS HORNOHRAD (16-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-005 MAS NAŠA LIESKA o.z. (16-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P788-512-003 MAS "Horný Šariš - Minčol" (16-04-2020)

Vyhlásenie výzvy I IROP-CLLD-P938-511-001 MAS TOPOĽA, o.z. (15-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q390-512-001 MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. (15-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q390-512-002 MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. (15-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q446-511-002 MAS Turiec (15-04-2020)

Vzhlásenie výzvy IROP-CLLD-P840-512-002 MAS VSP Južný Gemer (15-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-512-003 MAS O.Z. Medzi riekami (15-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q390-512-003 MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. (08-04-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-003 MAS SĽUBICA, o.z. (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-004 MAS SĽUBICA, o.z. (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-512-004 MAS Medzi riekami, o.z. (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-511-004 MAS Dolné Záhorie (31-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001 MAS Požitavie - Širočina (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P840-512-001 MAS VSP Južný Gemer (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-001 MAS Rudohorie, o.z. (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-512-002 MAS o.z. Medzi riekami (30-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T003-511-003 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. (30-03-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P780-512-001 MAS Zlatá cesta  (26-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T003-512-001 MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z. (25-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP_CLLD-T612-512-001 MAS Biela Orava (25-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P932-512-002 MAS STRÁŽE (24-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-512-004 MAS HORNÁ TOPĽA (19-03-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q156-512-002 MAS NAŠA LIESKA o.z. (19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S539-511-001 MAS Medzi riekami o.z.(19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-002 MAS HORNOHRAD (19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-003 MAS HORNOHRAD (19-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-512-002​ MAS Žiar (18-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-002 MAS ROŇAVA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-003 MAS ROŇAVA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-005 MAS ROŇAVA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001 MAS Turiec (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q066-511-001 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-512-004 MAS Bodva (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q571-512-001 MAS Dolný Liptov (17-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-003 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (16-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-006 MAS NAŠA LIESKA o.z. (12-03-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q156-512-001 NAŠA LIESKA o.z. (12-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-005 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (10-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-002 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (10-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-512-004 MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (09-03-2020)

Aktualizácia č.1 Výzvy č.IROP-CLLD-Q156-511-003 MAS NAŠA LIESKA o.z. (09-03-2020)

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 MAS Hornohrad (02-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V254-512-001 MAS Pod Vihorlatom, o.z. (03-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q446-512-001 MAS Turiec (02-03-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-512-002 MAS Rudohorie (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-T612-512-003 MAS Biela Orava (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q066-512-002 MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-512-003 MAS Bodva (27-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q612-511-002, MAS Biela Orava (25-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-512-004, MAS Rožňava, o.z (25-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-V254-512-001, MAS Pod Vihorlatom, o.z. (24-02-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 MAS Vršatec (24-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q068-511-001 MAS ROŇAVA, o.z. (17-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P788-511-001 MAS Horný Šariš - Minčol (13-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-512-005 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (11-02-2020)

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q632-51-001 Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron (10-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-512-003 MAS Žiar (06-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-004 MAS HORNOHRAD (05-02-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- Q198-512-004 MAS Občianske združenie Žiarska kotlina (31-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q575-511-001 MAS Bystrická dolina (31-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-512-003 MAS OZ KRAS (31-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-005 OZ RRS(28-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q002-511-001 MAS Dukla o.z. (24-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-003 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (22-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-004 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (22-01-2020)

IROP-CLLD-Q156-512-004 MAS NAŠA LIESKA o.z. (22-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P892-511-002 MAS Pro Tatry, o.z. (20-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P807-511-001 MAS DUŠA, o.z. (15-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P792-512-001 MAS HORNOHRAD (15-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-512-003 MAS HORNÁ TOPĽA (10-01-2020)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-512-002 MAS OZ KRAS (13-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-512-002 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (12-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-512-002 MAS HORNÁ TOPĽA (11-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P932-511-001 MAS Stráže (02-12-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-511-003 MAS CEDRON-NITRAVA (28-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R045-511-001 OZ Poniklec-Váh (27-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R045-512-002 MAS Poniklec-Váh (26-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001 MAS Občianske združenie Žibrica (21-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P892-512-001 MAS ProTatry, o.z. (21-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q072-511-001 MAS Bodva (19-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-511-004 MAS Dolné Záhorie (19-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003 Združenia MR SVORNOSŤ (08-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q765-512-001 MAS CEDRON – NITRAVA (07-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002 Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ (06-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P964-511-001 MAS HORNÁ TOPĽA (04-11-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-003 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (30-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-511-003 Občianske združenie Zlatá cesta (29-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R013-511-001 VSP Stredný Gemer (24-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q091-511-001 MAS OZ KRAS (23-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 MAS Vršatec (23-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-005 MAS Podhoran (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-006 MAS Podhoran (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 MAS Stará Čierna voda (17-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-004 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (15-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (07-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-R026-511-001 MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (04-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-511-003 MAS NAŠA LIESKA, o.z. (01-10-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-003 MAS Podhoran (30 -09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-512-004 MAS Podhoran (30 -09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-S658-511-001 MAS Rudohorie (30-09-2019

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-512-002 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (20-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-002 MAS NAŠA LIESKA o.z. (17-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-512-002 Občianske združenie Zlatá cesta (16-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q071-511-001 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. (16-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-002 MAS Sľubica (11-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q088-511-001 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. (11-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q198-511-001 MAS Žiarska kotlina (10-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-002 MAS Hnilec (10-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P814-511-001 MAS Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš (03-09-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P780-512-001 MAS OZ Zlatá cesta (26-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-003 MAS Dolné Záhorie (19-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P977-511-001 MAS Žiar (09-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-002 MAS Dolné Záhorie (09-08-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q156-512-001? MAS Naša lieska (22-07-2019

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q181-512-002? MAS Šafrán (22-07-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001 Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (18-07-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001 MAS Podhoran (menej rozvinutý región)(07-05-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002 MAS Podhoran (viac rozvinutý región) (07-05-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-001 MAS Dolné Záhorie (24-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P813-512-001 MAS Hnilec (18-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P826-512-001 MAS Sľubica (18-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q339-511-001 Občianskeho združenia Stredný Liptov (12-04-2019)

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q181-511-01 MAS Šafrán (11-04-2019)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022