FAQ - Často kladené otázky

FAQ k výzve č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k výzve č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 
1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností PRV SR 2014 - 2022.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022