Tlačový servis

Podnikanie na vidieku I. - Pestovanie Brusnice pravej a brusnice vysokej v severných regiónoch Slovenska

Regionálne pracovisko pre žilinský kraj pripravilo brožúru s názvom "Podnikanie na vidieku I. - Pestovanie Brusnice pravej a brusnice vysokej v severných regiónoch Slovenska".
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020