Aktuálne informácie

Medzinárodná vedecká konferencia AGROKONFERA (18. - 19. február 2016, Beladice)

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás v spolupráci so združením IntelliGo - Inštitút interkultúrneho vzdelávania pozýva na dvojdňovú medzinárodnú vedeckú konferenciu AGROKONFERA. Jej cieľom je výmena skúseností v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Účasť na konferencii je pre prihlásených účastníkov bezplatná.

Bližšie informácie o programe a organizačných pokynoch získate z dokumentov v prílohe a na webovej stránke www.agrokonfera.eu.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022