Aktuálne informácie

Pozvánka na Konferenciu "Investičné stimuly a ostatné podpory projektov verejného a súkromného sektora"

Verejno-súkromné partnerstvo Pro Tatry, o.z. v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj vás pozývajú na Konferenciu "Investičné stimuly a ostatné podpory projektov verejného a súkromného sektora", ktorá sa uskutoční 10. mája 2016 v Liptovskej Tepličke v penzióne Dolinka.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022