Aktuálne informácie

Predstavenie Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, jej cieľov, aktivít a činností

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti.
Pracovné stretnutie sa uskutoční 21. júna 2016 (utorok), v čase od 10:00 do 12:00 h v zasadačke č. 103 na I. poschodí v budove Mestského úradu v Martine.

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022