Aktuálne informácie

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Opavsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu do Českej republiky, ktorá sa bude konať v dňoch 8.-9.decembra 2016.
Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020