Aktuálne informácie

Inovácie v lesnom hospodárstve a možnosti ich podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a EŠIF

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj vás pozýva na seminár "Inovácie v lesnom hospodárstve a možnosti ich podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a EŠIF", ktorý sa uskutoční 19.decembra 2016, v čase od 9:00 h v penzióne Talisman v Rajeckých Tepliciach.
Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020