Aktuálne informácie

Praktické riešenie GSAA v Galante

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na seminár: Praktické riešenie GSAA

Seminár sa uskutoční dňa 03.05.2017 v priestoroch Hotela Galanta, Orechová 2626/1, 924 01 Galanta (www.hotelgalanta.sk) so začiatkom o 8.00 hod. 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020