Aktuálne informácie

Pozvánka na odbornú zahraničnú exkurziu do ČR – MAS Opavsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu do ČR – MAS Opavsko.

Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Exkurzia sa uskutoční v dňoch  8. a 9. novembra 2017

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022