Aktuálne informácie

Pozvánka na podujatie Svetlo v srdci

Regionálne atény NSRV SR pre Trenčiansky a Žilinský kraj vás pozývajú na benefičnú akciu pod názvom "Svetlo v srdci", ktorej cieľom je je propagácia PRV SR 2014-2020  a aktivít NSRV SR v roku 2018 širokej verejnosti na vidieku, špeciálne marginalizovaným skupinám s potenciálnym záujmom o rozvoj vidieka, tradície a ich udržateľnosť v regióne.

Podujatie sa bude konať dňa: 12. 01. 2017 o 18:00 v Hoteli Elizabeth v Trenčíne.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020