Aktuálne informácie

Študijná cesta na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018

Národná sieť rozvoja vidieka v spolupráci s EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva vás pozývajú na Študijnú cestu na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018.

Termín konania:  14. - 17. 02. 2018

Odchod z Levoče, ďalšie nástupy Ružomberok, Nitra, Zeleneč, Bratislava. 

Študijná cesta je určená farmárom a pôdohospodárskym subjektom, ktorí sa venujú alebo sa chcú venovať ekologickému poľnohospodárstvu. 

Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 31. 01. 2018. Počet účastníkov je limitovaný. 

Viac informácií o Študijnej ceste nájdete v dokumentoch na stiahnutie. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022