Aktuálne informácie

Pozvánka na študijnú cestu do Rakúska „Špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba, inovácie a príklady dobrej praxe“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odbornú študijnú cestu zameranú na špeciálnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska.

Termín konania: 25. - 26. Jún 2018

Registrácia účastníkov prebieha a bude uzatvorená dňa 15. 06. 2018 do 15:00 hod.

Počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií o študijnej ceste a prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR by sa touto cestou chcela poďakovať všetkým účastníkom študijnej cesty do Rakúska s témou „Špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba, inovácie a príklady dobrej praxe“, ktorá sa konala 25. 6. a 26. 6. 2018.

Veríme, že nadobudnuté poznatky a informácie boli pre zúčastnených prínosné a využijú ich aj v ďalšej činnosti. 

Tešíme sa na spoločné budúce aktivity! 

Pripájame aj pár fotiek zo študijnej cesty. Viac fotiek môžete nájsť na našom Facebook-ovom profile

Zdroj fotografií: Archív CJ NSRV SR

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022