Aktuálne informácie

Pozvánka na informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020

NSRV SR Vás pozýva na informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020: Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

TERMÍN KONANIA:  16. Augusta 2018 od 13:00 - 15:30 hod.
MIESTO KONANIA: štátny podnik Agroinštitút Nitra,  miestnosť Modrý salónik

Prihlášku a bližšie informácie o aktivite môžete nájsť v dokumentoch na stiahnutie. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022