Aktuálne informácie

Pozvánka na 20. Ždanianský jarmok

Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj Vás pozýva na 20. Ždanianský jarmok.

Dňa: 25. augusta 2018
Amfiteáter v centre obce Ždaňa

Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020