Aktuálne informácie

Pozvánka na: Študijnú cestu „Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch 26.09. – 27.09.2018 odbornú študijnú cestu do Rakúska zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja. 

Účastníkom je zabezpečené  ubytovanie v dvojlôžkových izbách, strava, doprava a vstup do vybraných zariadení v rámci deklarovaného programu.

V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa a zaslať záväznú  prihlášku do 18.09.2018 do 12- tej hodiny na e-mail voka@voka.sk.

Každý zaregistrovaný účastník obdrží potvrdzujúci e-mail.

 

Viac info v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020