Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja

Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja

Termín konania: 24.9. - 25.9.2018

Miesto konania: Vínny Dom v Chateau Krakovany, Hoštáky 204/74, 922 02 Krakovany 

Seminár je určený pre maximálne 2 zástupcov MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja. Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená.

Školenie bude spojené s praktickou ukážkou práce v systéme ITMS2014+, preto je potrebné, aby si účastníci priniesli vlastný notebook (1 notebook na oboch zástupcov MAS) a prihlasovacie heslá pre účely práce v neverejnej časti ITMS2014+. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020