Aktuálne informácie

Pozvánka na konferenciu: „Rozvoj vidieka, naša budúcnosť“

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava Vás pozýva na konferenciu: „Rozvoj vidieka, naša budúcnosť“.

Dňa: 16.10.2018 v reštaurácii „Kamenný Dvor“, Tomášovská 18, 900 29 Nová Dedinka.

Prosíme potvrďte svoju účasť najneskôr do utorka  15.10.2018, do 10:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020