Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu s názvom: "Výmena skúseností s MAS Kopaničiarsky región"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Bratislavský samosprávny kraj Vás Pozývajú na aktivitu s názvom: "Výmena skúseností s MAS Kopaničiarsky región".

Aktivita je zameraná na výmenu skúseností, oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe pri čerpaní finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020. Cieľom je priblížiť všetkým partnerom rozvoja vidieka, členom MAS, starostom a podnikateľom, ktorí sa venujú službám v regionálnej turistike, farmárom či remeselníkom, aký potenciál v sebe skrýva fungujúca MAS a aké nástroje môže v rámci rozvoja vidieka používať.

Viac info v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020