Aktuálne informácie

Pozvánka na Odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD"

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja na odborný workshop: „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD“.

Workshop sa uskutoční dňa 03. 12. 2018 (pondelok) v Hoteli Viliam Fraňo, Síkarská 15, 949 05 Nitra – Dolné Krškany so začiatkom o 09.00 hod.

Viac info v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020