Aktuálne informácie

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu „Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020"

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020.

Termín a miesto konania: 3.8.2020, Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022