Aktuálne informácie

Zrušenie aktivity „Medzinárodný seminár hodnotiteľov hydiny"

Vzhľadom k aktuálnej situácie v Trenčianskom kraji a stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčínevzhľadom k aktuálnej situácie v Trenčianskom kraji a stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a Slovenský zväz chovateľov Vás rušia konanie aktivity v termíne 11. - 13. september 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022